© Harran University - Faculty of Agriculture / Sanliurfa / 2017 - 2018
Kongre Temaları

Güncel Bilgi

Other Pages
 KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü 
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri  ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik  ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme  ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
MF-GMB-00-Gıda Mühendisliği Bölümü
MF-GMB-01-Beslenme MF-GMB-02-Biyokimya    MF-GMB-03-Et Teknolojisi  MF-GMB-04-Fonksiyonel Gıdalar MF-GMB-05-Gıda Ambalajlama MF-GMB-06-Gıda Biyoteknolojisi   MF-GMB-07-Gıda Eğitimi  MF-GMB-08-Gıda Ekonomisi  MF-GMB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri MF-GMB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular MF-GMB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi MF-GMB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi MF-GMB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği  MF-GMB-15-Gıda Kalite Kontrolü  MF-GMB-16-Gıda Nanoteknolojisi MF-GMB-17-Gıda  Mikrobiyolojisi MF-GMB-18-Gıda Mühendisliği MF-GMB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği  MF-GMB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojiler
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
VF-MBB-00-Mikrobiyoloji Bölümü
VF-MBB-01-Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik VF-MBB-02-Veterinerlik Anatomisi VF-MBB-03-Veterinerlik Biyokimyası VF-MBB-04-Veterinerlik Cerrahisi VF-MBB-05-Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi VF-MBB-06-Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi VF-MBB-07-Veterinerlik Fizyolojisi VF-MBB-08-Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi VF-MBB-09-Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi VF-MBB-10-Veterinerlik İç Hastalıkları VF-MBB-11-Veterinerlik Mikrobiyolojisi VF-MBB-12-Veterinerlik Parazitolojisi VF-MBB-13-Veterinerlik Patolojisi VF-MBB-14-Veterinerlik Virolojisi VF-MBB-15-Yoğun Bakım VF-MBB-16-Zooteni, Genetik ve Biyoistatistik
 VETERİNER FAKÜLTESİ
VF-GHVTB-00-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
VF-GHVTB-01-Gıda Biyoteknolojisi VF-GHVTB-02-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler VF-GHVTB-03-Gıda Katkı Maddeleri VF-GHVTB-04-Gıdalarda Nanoteknoloji VF-GHVTB-05-Halk Sağlığı VF-GHVTB-06-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı VF-GHVTB-07-Kalıntı ve Kontaminantlar VF-GHVTB-08-Kanatlı Eti ve Ürünleri VF-GHVTB-09-Uluslararası Gıda Ticareti
 VETERİNER FAKÜLTESİ
VF-BKB-00-Biyokimya Bölümü
VF-BKB-01-Diyabet Biyokimyası VF-BKB-02-Kanser Biyokimyası VF-BKB-03-Klinik Biyokimya Uygulamaları VF-BKB-04-Metabolomics VF-BKB-05-Oksidatif Stres VF-BKB-06-Proteomics
 VETERİNER FAKÜLTESİ
Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden,  ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS    APRIL 25 - 27, 2018    SANLIURFA - TURKEY
www.igap.turkiyecongress.com

UGAP2018 - 1

ST

 INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS

© Harran University - Faculty of Agriculture     Sanliurfa / 2017 - 2018
Sitemap
 KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırla. ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politi. ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. B.
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri  ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik  ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme  ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
VF-MBB-00-Mikrobiyoloji Bölümü
VF-MBB-01-Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik VF-MBB-02-Veterinerlik Anatomisi VF-MBB-03-Veterinerlik Biyokimyası VF-MBB-04-Veterinerlik Cerrahisi VF-MBB-05-Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi VF-MBB-06-Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi VF-MBB-07-Veterinerlik Fizyolojisi VF-MBB-08-Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi VF-MBB-09-Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi VF-MBB-10-Veterinerlik İç Hastalıkları VF-MBB-11-Veterinerlik Mikrobiyolojisi VF-MBB-12-Veterinerlik Parazitolojisi VF-MBB-13-Veterinerlik Patolojisi VF-MBB-14-Veterinerlik Virolojisi VF-MBB-15-Yoğun Bakım VF-MBB-16-Zooteni, Genetik ve Biyoistatistik
VF-GHVTB-00-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
VF-GHVTB-01-Gıda Biyoteknolojisi VF-GHVTB-02-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler VF-GHVTB-03-Gıda Katkı Maddeleri VF-GHVTB-04-Gıdalarda Nanoteknoloji VF-GHVTB-05-Halk Sağlığı VF-GHVTB-06-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı VF-GHVTB-07-Kalıntı ve Kontaminantlar VF-GHVTB-08-Kanatlı Eti ve Ürünleri VF-GHVTB-09-Uluslararası Gıda Ticareti
VF-BKB-00-Biyokimya Bölümü
VF-BKB-01-Diyabet Biyokimyası VF-BKB-02-Kanser Biyokimyası VF-BKB-03-Klinik Biyokimya Uygulamaları VF-BKB-04-Metabolomics VF-BKB-05-Oksidatif Stres VF-BKB-06-Proteomics
MF-GMB-00-Gıda Mühendisliği Bölümü
MF-GMB-01-Beslenme MF-GMB-02-Biyokimya    MF-GMB-03-Et Teknolojisi  MF-GMB-04-Fonksiyonel Gıdalar MF-GMB-05-Gıda Ambalajlama MF-GMB-06-Gıda Biyoteknolojisi   MF-GMB-07-Gıda Eğitimi  MF-GMB-08-Gıda Ekonomisi  MF-GMB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri MF-GMB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular MF-GMB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi MF-GMB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi MF-GMB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği  MF-GMB-15-Gıda Kalite Kontrolü  MF-GMB-16-Gıda Nanoteknolojisi MF-GMB-17-Gıda  Mikrobiyolojisi MF-GMB-18-Gıda Mühendisliği MF-GMB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği  MF-GMB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojiler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden, ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.

UGAP2018 - 1

ST

 INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS

www.igap.turkiyecongress.com

1

ST

 INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS

APRIL 25 - 27, 2018    SANLIURFA - TURKEY